Do niecodziennego incydentu doszło w głównej gaszenie serwerowni ING w Bukareszcie

Nie wydmuchiwać z pomieszczenia serwerowni powietrza do zamkniętego, niedużego korytarza, gdzie wytworzy się nadciśnienie mające wpływ na wynik analizy. Mnogość instalacji, urządzeń i systemów wewnątrz serwerowni czy centrum danych sprawia, że należy przestrzegać ustalonych reguł oraz wiedzieć, jak zareagować na pojawiające się zdarzenia (np. Do niecodziennego incydentu doszło w głównej gaszenie serwerowni http://dekk.pl/instalacje-gasnicze-gazowe.html ING w Bukareszcie. W pomieszczeniu wykonano rozdzielnię serwerowni oraz rozdzielnię. Przy projektowaniu systemu chłodzenia serwerowni stale opierano się na symulacjach komputerowych obiegu powietrza przy użyciu programu typu. Następnym krokiem realizacji serwerowni jest wykonanie dokumentacji projektowej. 2:32 - widok tyłu szaf oraz okablowania sieciowego serwerowni (dosyć specyficzne podejście stosowane we wszystkich serwerowniach firmy SoftLayer). Przy projektowaniu systemu klimatyzacji serwerowni stale opierano się na symulacjach komputerowych obiegu powietrza (modelowanie chłodzenia serwerowni) przy użyciu programu typu. Wymontowano sprzęt ze starych szaf, wstawiono nowe do nowej serwerowni i zainstalowano w nich sprzęt. Na skuteczność testu szczelności pomieszczenia serwerowni wpływ może mieć wiele czynników, dlatego badanie wymaga indywidualnego podejścia dla każdego obiektu. Standardowo system klimatyzacji wymagał wyprowadzenia instalacji poza pomieszczenie serwerowni - przez korytarz i świetlik aż na dach budynku. Polityka Bezpieczeństwa informacji definiuje również zasady i poziomy dostępu zarówno do pomieszczenia serwerowni jak i do systemów informatycznych. Jest dokumentem podstawowym, niezbędnym dla każdej osoby, która przebywa wewnątrz serwerowni bez odpowiedniej opieki. Następny etap to wykonanie w pomieszczeniu rozdzielni serwerowni oraz rozdzielni. Czy te systemy gaszenia gazem w ogóle nadają się do serwerowni w praktyce, a nie tylko w teorii? Test szczelności pomieszczenia serwerowni jest niezbędnym badaniem określającym możliwość spełnienia swojego zadania przez system gaszenia gazem. W sobotę w serwerowni ING Przeprowadzono między innymi testowy wyrzut gazu z systemu. Gaszenie gazem pofinien wykonać ktoś kto się w tym specjalizuje a nie przy okazji elektryk zamontuje. Ze względu na zamykane wejście do zabudowy oraz bezpieczne wejście do serwerowni tylko dla autoryzowanych pracowników, instalację drzwi do każdej z szaf uznano za zbędną. Wpis ten jest jedynie zarysem problematyki szczelności pomieszczenia serwerowni oraz jej badania. Doprowadzono wewnętrzną linię zasilania do serwerowni z głównej rozdzielni budynkowej znajdującej się w piwnicy. Najczęstszym powodem podjęcia decyzji o realizacji serwerowni jest realne zagrożenie dla stabilności pracy sprzętu informatycznego. Wymienione czynniki i elementy są częścią stanowiącą o bezpieczeństwie serwerowni oraz przechowywanych i przetwarzanych w niej danych. Poniższy rysunek przedstawia rzut pomieszczenia serwerowni w wersji projektowej.